HäststamHäststam

Part-Bred American Miniature H

Rasen har 1 hästar i databasen, varav 1 (100,00%) har bild.

Registreras i International Miniature Horse & Pony Society Ltd, IMHPS.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting