HäststamHäststam

Non-Thoroughbred

Rasen har 26 hästar i databasen, varav 4 (15,38%) har bild.

Hästar registrerade i avdelning B i moderstamboken för engelska fullblod, Weatherbys, kallat Non-Thoroughbred Register.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting