HäststamHäststam

Non-Thoroughbred

Rasen har 24 hästar i databasen, varav 4 (16,67%) har bild.

Hästar registrerade i avdelning B i moderstamboken för engelska fullblod, Weatherbys, kallat Non-Thoroughbred Register.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting