HäststamHäststam

Kön Namn Ras Född Pappa
Sto Clara I NSTg 476hb Utrecht 1902
Hingst Elegant UPS 40 Utrecht Martin 320081586 (född 1886)
Sto Julia UPS 150 Utrecht
Hingst Louis NSTg 9hb Utrecht 1904 Elegant
Hingst Reclame NSTg 60 Utrecht 1907 Elegant
Hingst Xenophon II NSTg 56 Utrecht 1911 Xenophon (född 1907)
6 rader listade med start på rad 1.
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting