HäststamHäststam

Irma (38) 23273

22-03-0071

Nordsvensk Brukshäst, sto

2003 hos Nils Johansson, Kalv
Profilbild

Foto: Sanna Ewald

Stamböcker:
Rasstambok för Nordsvensk Brukshäst 23273


Färg: ljusbrun (E- A-), vhip, vthnr


Premierad: AB (2008), 89888 = 41 p (2008)
Utlåtande: Rastypisk, harmonisk. Vackert huvud, välformad hals, stark överlinje. Välbenad, rättställd. Avspänd, vägvinnande skritt. Energisk trav. (2008)

Stamtavla

Integral (36) 1789
Nordsvensk Brukshäst
Dävert (55) 1722
Nordsvensk Brukshäst
Kym (72) 1552
Nordsvensk Brukshäst
Bidar 1463
Nordsvensk Brukshäst
Kata (72) 14859
Nordsvensk Brukshäst
Manitza (55) 20009
Nordsvensk Brukshäst
Unimon (2) 1591
Nordsvensk Brukshäst
Pärla (55) 19388
Nordsvensk Brukshäst
Tuna II (36) 20673
Nordsvensk Brukshäst
Flogman 1667
Nordsvensk Brukshäst
Flogne 1442
Nordsvensk Brukshäst
Sonja 19620
Nordsvensk Brukshäst
Tuna (36) 19691
Nordsvensk Brukshäst
Hallmir 1581
Nordsvensk Brukshäst
Freja (36) 18764
Nordsvensk Brukshäst
Aida (38) 22368
Nordsvensk Brukshäst
Fas (47) 1747
Nordsvensk Brukshäst
Dendu (29) 1697
Nordsvensk Brukshäst
Partner (50) 1653
Nordsvensk Brukshäst
Holmy (29) 19692
Nordsvensk Brukshäst
Tina (47) 20188
Nordsvensk Brukshäst
Kerrim 1599
Nordsvensk Brukshäst
Tajla (47) 19658
Nordsvensk Brukshäst
Andra (38) 20455
Nordsvensk Brukshäst
Mod 1602
Nordsvensk Brukshäst
Element 1452
Nordsvensk Brukshäst
Bruna 16010
Dölehäst
Bella (38) 17245
Nordsvensk Brukshäst
Brio 1416
Nordsvensk Brukshäst
Irma (38) 12680
Nordsvensk Brukshäst

Övrigt:
2009: Deltog vid RiLa och fick där 88888 = 40 p.

2007: Genomförde ett godkänt KBI med 77898 = 39 p.
Visades exteriört med 88888 = 40 p, klass I.

2006: Belönades med diplom vid 3-årspremieringen och erhöll där 88888 = 40 p.

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Pappa
2008 Sto Rys Ginsa (38) Nordsvensk Brukshäst Gorm (2) 1892
2009 Sto Ry's Eira (38) Nordsvensk Brukshäst Egon (2) 1910
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting