HäststamHäststam

Börja 904

Nordsvensk Brukshäst, sto

1909
Profilbild

Foto: okänd

Stamböcker:
Rasstambok för Nordsvensk Brukshäst 904

Stamtavla

Ståle 284
Dölehäst
Molstadbrun N 531
Dölehäst
Galde N 372
Dölehäst
Dovre N 130
Dölehäst
Galdebruna
Dölehäst
Lubba N 138
Dölehäst
Sörumsborken N 191
Dölehäst
Sto från Molstad i Brandbu e Halvdan
Dölehäst
Greva N 1731
Dölehäst
Greven N 452
Dölehäst
Höfding N 351
Dölehäst
Bruna N 66
Dölehäst
Sto e Sleipner N 123
Dölehäst
Sleipner N 123
Dölehäst
 
Löja 161
Nordsvensk Brukshäst
Goder (III) 118
Nordsvensk Brukshäst
Goder 89
Nordsvensk Brukshäst
Ansätthingsten 27
Nordsvensk Brukshäst
 
Svarta
Nordsvensk Brukshäst
Balder 13
Dölehäst
Sto e Per-Pålssvarten 30
Nordsvensk Brukshäst
Freja
Nordsvensk Brukshäst
Hingst e Bruno-Tor 71
Nordsvensk Brukshäst
Bruno-Tor 71
Nordsvensk Brukshäst
 
   
 

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Pappa
Sto Löja 1226 Nordsvensk Brukshäst Herman-Kax 349
1924 Hingst Börje Nordsvensk Brukshäst Rufus 537
1927 Hingst Delling 690 Nordsvensk Brukshäst Rustan 539
1930-04-15 Sto Vesta Nordsvensk Brukshäst Benus 652
1932 Sto Benja 2910 Nordsvensk Brukshäst Benus 652
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting