HäststamHäststam

Lordy 1096

Nordsvensk Brukshäst, sto

1916
Profilbild

Foto: okänd

Stamböcker:
Rasstambok för Nordsvensk Brukshäst 1096

Stamtavla

Lord V 136
Dölehäst
Trygg N 359
Dölehäst
Sverre N 270
Dölehäst
Dovre N 130
Dölehäst
Lenda
Dölehäst
Silkesokka N 24
Dölehäst
Sollikongen II
Dölehäst
Sto från Vinjar i Nordre Land
Dölehäst
Tofta
Dölehäst
Toftebrun N 82
Dölehäst
Höjdsoten N 11
Dölehäst
Sto från Tofte i Dovre f.ca 1855
Dölehäst
   
 
Hallis 803
Nordsvensk Brukshäst
Nordpolen V 271
Dölehäst
Dale Gudbrand N 446
Dölehäst
Dölegubben N 169
Dölehäst
Bruna N 111
Dölehäst
Heimdöla N 412
Dölehäst
Heimdal
Dölehäst
Lenda
Dölehäst
Flora
Nordsvensk Brukshäst
Harald V 145
Dölehäst
Galde N 372
Dölehäst
Skjoldala N 151
Dölehäst
Nelly
Nordsvensk Brukshäst
Fram V 116
Dölehäst
 

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Pappa
1923 Sto Lolo 1668 Nordsvensk Brukshäst Lunner 521
1925 Hingst Lordy-Prinsen 753 Nordsvensk Brukshäst Prinsen 584
1928 Hingst Lojal 697 Nordsvensk Brukshäst Jarl 616
1929 Hingst Jarlo 785 Nordsvensk Brukshäst Jarl 616
1931 Hingst Götar 895 Nordsvensk Brukshäst Ohresvarten 529
1932 Hingst Lorden 922 Nordsvensk Brukshäst Dunker 764
1936 Hingst Ej färdigregistrerad Nordsvensk Brukshäst Gigant 775
1937 Hingst Lordin 1084 Nordsvensk Brukshäst Gigant 775
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting