HäststamHäststam

The Saddler xx

Engelskt Fullblod, hingst

1828
Profilbild

Foto: okänd

Stamtavla

Waverley xx
Engelskt Fullblod
Whalebone xx
Engelskt Fullblod
Waxy xx
Engelskt Fullblod
Pot8os xx
Engelskt Fullblod
Maria xx
Engelskt Fullblod
Penelope xx
Engelskt Fullblod
Trumpator xx
Engelskt Fullblod
Prunella xx
Engelskt Fullblod
Margaretta xx
Engelskt Fullblod
Sir Peter Teazle xx
Engelskt Fullblod
Highflyer xx
Engelskt Fullblod
Papillon xx
Engelskt Fullblod
Sto e Highflyer xx
Engelskt Fullblod
Highflyer xx
Engelskt Fullblod
Nutcracker xx
Engelskt Fullblod
Castrellina xx
Engelskt Fullblod
Castrel xx
Engelskt Fullblod
Buzzard xx
Engelskt Fullblod
Woodpecker xx
Engelskt Fullblod
Misfortune xx
Engelskt Fullblod
Sto e Alexander xx
Engelskt Fullblod
Alexander xx
Engelskt Fullblod
Sto e Highflyer xx
Engelskt Fullblod
Sto e Waxy xx
Engelskt Fullblod
Waxy xx
Engelskt Fullblod
Pot8os xx
Engelskt Fullblod
Maria xx
Engelskt Fullblod
Bizarre xx
Engelskt Fullblod
Peruvian xx
Engelskt Fullblod
Violante xx
Engelskt Fullblod

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1836 Hingst The Provost xx Engelskt Fullblod Rebecca xx
1837 Sto Sto e The Saddler xx Engelskt Fullblod
1838 Sto Sto e The Saddler xx Engelskt Fullblod Stays xx
1840 Sto Inheritress xx Engelskt Fullblod Executrix xx
1841 Sto Sorella xx Engelskt Fullblod Sto e Partisan xx
1842 Sto Miss Kate xx Engelskt Fullblod Miss Etty xx
1843 Sto Breastgirth xx Engelskt Fullblod Joujou xx
1844 Sto Bridle xx Engelskt Fullblod Monoeda xx
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting