HäststamHäststam

Korsning med arab

Rasen har 785 hästar i databasen, varav 125 (15,92%) har bild.

Hästar registrerade med raskod 52 eller AK/AH.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting