HäststamHäststam

60 Korsningshäst

Rasen har 1208 hästar i databasen, varav 306 (25,33%) har bild.

Raskod 60 eller av annan dokumterad korsning, t.ex. i en stambok.

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting