HäststamHäststam

Korsningshäst av kallblodstyp

Rasen har 106 hästar i databasen, varav 9 (8,49%) har bild.

Raskod 79

© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting